top of page

Sannyasa Standing Committe

Bhakti Caitanya Swami
Bhakti Gauravani Goswami
Bhaktivaibhava Swami

Hrdaya Caitanya Das
Prahladananda Swami

Team For Assessment of Sannyasa Candidates (TASC)

Bhakti Prabhava Swami
Hanuman Dasa
Krishnadas Kaviraja Dasa
Prahladananda Swami
Srivas Dasa
Srivas Pandit Dasa
Vedavyasa Priya Swami

Members of Secretariat Team

Bhakta Sasha
Brajasundar dāsa
Citra devī dāsī
Dharmatma dāsa
Dhruva dāsa
Ekalavya dāsa
Nityananda Chander dāsa
Pritivardana dāsa
Radha Rasikraj dāsa

bottom of page